Menu

Galerija izdelkov in storitev

Grafično oblikovanje in tisk.

Grafična priprava za tisk in namizno založništvo  DTP.
Naslovljena direktna pošta in Emarketing. Personalizacija dokumentov.

Strokovna priprava vsebin za objavo na spletu ali prenosnih medijih.
Personalizacija in naslavljanje dokumentov iz različnih baz podatkov.
Strojno naslavljanje in kuvertiranje za pošiljanje po pošti.

Spletne strani, interaktivne vsebine in aplikacije.
Digitalne publikacije za objavo na spletu in e‑knjige.

Oblikovanje in priprava spletnih vsebin ter izdelava medijev s prezentacijami in interaktivnimi vsebinami.
Izdelava publikacij in knjig v digitalni obliki z možnostjo listanja strani.
Izdelava spletnih strani.

Izdelava črtne BAR ali QR kode.

Kongresne, sejemske in spremljajoče dejavnosti.

Izrez grafik iz samolepilne folije, velikoformatni tisk
Panoji, plakati in avtografike.

Oblikovanje in izdelava označevalnih in reklamnih tabel ter avtografik iz raznobarvnih folij ali printanih grafik.
Velikoformatni digitalni tisk plakatov, panojev in izdelava transparentov.
Izvlečna - Roll Up ali sestavljiva stojala za plakate in panoje (prodaja ali izposoja).

Fotografija.

Profesionalna fotografija izdelkov, poslovnih prostorov, objektov ali prireditev.
Strokovna obdelava in priprava posnetkov za objavo na vseh tiskanih ali digitalnih medijih.

Grafično oblikovanje in tisk.

Grafična priprava za tisk in namizno založništvo  DTP.
Naslovljena direktna pošta in Emarketing. Personalizacija dokumentov.

Strokovna priprava vsebin za objavo na spletu ali prenosnih medijih.
Personalizacija in naslavljanje dokumentov iz različnih baz podatkov.
Strojno naslavljanje in kuvertiranje za pošiljanje po pošti.

Spletne strani, interaktivne vsebine in aplikacije.
Digitalne publikacije za objavo na spletu in e‑knjige.

Oblikovanje in priprava spletnih vsebin ter izdelava medijev s prezentacijami in interaktivnimi vsebinami.
Izdelava publikacij in knjig v digitalni obliki z možnostjo listanja strani.
Izdelava spletnih strani.

Izdelava črtne BAR ali QR kode.

Kongresne, sejemske in spremljajoče dejavnosti.

Izrez grafik iz samolepilne folije, velikoformatni tisk
Panoji, plakati in avtografike.

Oblikovanje in izdelava označevalnih in reklamnih tabel ter avtografik iz raznobarvnih folij ali printanih grafik.
Velikoformatni digitalni tisk plakatov, panojev in izdelava transparentov.
Izvlečna - Roll Up ali sestavljiva stojala za plakate in panoje (prodaja ali izposoja).

Fotografija.

Profesionalna fotografija izdelkov, poslovnih prostorov, objektov ali prireditev.
Strokovna obdelava in priprava posnetkov za objavo na vseh tiskanih ali digitalnih medijih.