Menu

Naše dejavnosti

Grafično oblikovanje

Kreativni in visoko usposobljeni kadri poskrbimo za likovno usklajeno grafično podobo, ki bo takoj pritegnila pogled in naredila vtis, na izdelkih pa pustila prepoznaven odtis.

Oblikujemo:

 • logotip,
 • celostno grafično podobo ‑ CGP,
 • poslovne tiskovine (vizitke, dopisni listi, kuverte, mape, obrazci, žig, …),
 • publikacije (knjige, revije, brošure, katalogi, letno poročilo, …),
 • promocijski material (prospekti, letaki, plakati, nalepke, zloženke, oglasi, majice, table, nalepke za vozila, transparenti, …),
 • spletne vsebine (internetne strani, animacije, pasice, …),
 • digitalne publikacije, 
 • interaktivne vsebine in aplikacije,
 • … in ostale grafične elemente … .

Vsaki vaši ideji ustvarimo obliko.

Grafična priprava za tisk in namizno založništvo – DTP

je proces, ki se odvija med oblikovanjem in končno objavo. Dolgoletne izkušnje in visoka strokovna usposobljenost zagotavljata da bo  optimalno izvedena:

 • računalniška grafična priprava za vse tehnologije tiska,
 • postavitev ali prelom vsebin za vse vrste tiskovin in digitalnih publikacij,
 • izdelava spletnih strani in aplikacij,
 • obdelava fotografij,
 • skeniranje,
 • vektorski izris grafik in logotipov,
 • priprava tiskovnih form,
 • izdelava forme orodja za izsek,
 • priprava dokumentov za izrez folij.

Pomoč pri izvedbi nudimo vsem, tako priložnostnim kot tudi profesionalnim oblikovalcem, vsem ki tega ne zmorejo, ne znajo ali ne uspejo pripraviti sami.

Tisk in dotisk na izdelke

Popolna ponudba tiska v raznih tehnikah in na različne materiale:

 • digitalni laserski ali inkjet tisk
  (idealen za hitro izvedbo in za manjše naklade ter za personalizirane ali variabilne dokumente),
 • offset tisk
  (za večje naklade, vizitke, dopisi, kuverte, letaki, brošure, prospekti, knjige, mape, embalaža,, …),
 • velikoformatni tisk
  (panoji, plakati, table, nalepke, …),
 • sitotisk, tampotisk ali UV‑tisk
  (dotisk na različne artikle in materiale npr. PVC, tekstil, kovino,, …),
 • tisk in izdelava transparentov in cerad.

K vsemu temu sodi tudi ustrezna grafična dodelava tiskovin, to je vezava prospektov ali knjig, zaščitna plastifikacija, izsek, zlatotisk ali globoki tisk in tudi kaširanje na različne podlage ter okvirjanje, vse kar posamezen izdelek zahteva.

Tisk in dotisk na izdelke

Popolna ponudba tiska v raznih tehnikah in na različne materiale:

 • digitalni laserski ali inkjet tisk
  (idealen za hitro izvedbo in za manjše naklade ter za personalizirane ali variabilne dokumente),
 • offset tisk
  (za večje naklade, vizitke, dopisi, kuverte, letaki, brošure, prospekti, knjige, mape, embalaža, …),
 • velikoformatni tisk
  (panoji, plakati, table, nalepke, … ),
 • sitotisk, tampotisk ali UV‑tisk
  (dotisk na različne artikle in materiale npr. PVC, tekstil, kovino, …),
 • tisk in izdelava transparentov in cerad.

K vsemu temu sodi tudi ustrezna grafična dodelava tiskovin, to je vezava prospektov ali knjig, zaščitna plastifikacija, izsek, zlatotisk ali globoki tisk in tudi kaširanje na različne podlage ter okvirjanje, vse kar posamezen izdelek zahteva.

Izdelava digitalnih spletnih in interaktivnih vsebin

za objavo na spletu ali prenosnih medijih.

Spletne strani, vsebine, digitalne publikacije ali e‑knjige izdelamo primerne za objavo ali branje na različnih platformah in bralnikih (računalnik, GSM, iPad, e‑pub, Kindle, …) ter jim dodamo dinamične in interaktivne elemente.

Oblikujemo in izdelamo:

 • spletne strani,
 • spletne aplikacije,
 • dinamične oglasne pasice (banner) in spletne animacije,
 • personalizirana in variabilna sporočila za direktni E‑mail marketing,
 • prezentacije za predavatelje,
 • predstavitvene vsebine ali aplikacije (predstavitev podjetja, konference ali drugega dogodka; katalog izdelkov ali storitev, …),
 • spletne revije in digitalne publikacije ‑ virtualne publikacije z možnostjo listanja strani ali interaktivne vsebine,
 • USB, CD, ali DVD medije z dotiskom in predstavitveno vsebino.

Fotografija

za poslovne ali osebne namene.

Posnetke s pomočjo profesionalnih grafičnih aplikacij obdelamo in ustrezno pripravimo za tisk ali objavo na spletu.
Poleg retuše lahko slike obdelamo z raznimi grafičnimi učinki, dele posnetkov pa lahko tudi izrežemo in prenesemo na novo ozadje ali pa uporabimo kot prostostoječ element.

Z visoko strokovno usposobljenim kadrom smo se specializirali predvsem za:

 • studijsko fotografijo izdelkov,
 • fotografijo objektov in prostorov,
 • fotografiranje kongresnih dogodkov in raznih srečanj,
 • studijsko fotografijo oseb v gibanju,

kar pa ne izključuje tudi drugih tematik.

Z našimi posnetki smo opremili številne naslovnice revij, vsebine prospektov in spletnih strani.

Izrez in aplikacija grafik iz samolepilnih folij

Iz raznobarvnih samolepilnih folij na za to prirejenem rezalniku računalniško izrežemo nalepke ali napise po vaših željah.
Folije lahko tudi potiskamo s posebnimi dolgoobstojnimi črnili na za to prirejenih tiskalnikih ter zatem nalepke izrežemo v poljubni obliki.

Tako izdelani napisi in grafike omogočajo dolgoletno obstojno aplikacijo tudi pri zunaj nameščenih elementih na objektih ali vozilih. Izrezane folije lahko apliciramo na razne materiale in izdelamo reklamne napise ali nalepke za:

 • table, transparente,
 • vozila ali kot avtografike,
 • sejemske napise,
 • označevalne napise za pisarne,
 • za aplikacijo na steno ali steklo,
 • za toplotno aplikacijo na tekstil.

Izdelava spletnih in interaktivnih vsebin

za objavo na spletu ali prenosnih medijih.

Spletne strani, vsebine ali e‑knjige izdelamo primerne za objavo ali branje na različnih platformah in bralnikih (računalnik, GSM, …, iPad, e‑pub, Kindle,, …) ter jim dodamo dinamične in interaktivne elemente.

Oblikujemo in izdelamo:

 • spletne strani,
 • spletne aplikacije,
 • dinamične oglasne pasice (banner) in spletne animacije,
 • personalizirana in variabilna sporočila za direktni E‑poštni marketing,
 • prezentacije za predavatelje,
 • predstavitvene vsebine ali aplikacije (predstavitev podjetja, konference ali drugega dogodka; katalog izdelkov ali storitev, …),
 • spletne revije ‑ virtualne publikacije z možnostjo listanja strani,
 • CD, DVD ali USB medije z dotiskom in predstavitveno vsebino.

Fotografija

za poslovne ali osebne namene.

Posnetke s pomočjo profesionalnih grafičnih aplikacij obdelamo in ustrezno pripravimo za tisk ali objavo na spletu.
Poleg retuše lahko slike obdelamo z raznimi grafičnimi učinki, dele posnetkov pa lahko tudi izrežemo in prenesemo na novo ozadje ali pa uporabimo kot prostostoječ element.

Z visoko strokovno usposobljenim kadrom smo se specializirali predvsem za:

 • studijsko fotografijo izdelkov,
 • fotografijo objektov in prostorov,
 • fotografiranje kongresnih dogodkov in raznih srečanj,
 • studijsko fotografijo oseb v gibanju,

kar pa ne izključuje tudi drugih tematik.

Z našimi posnetki smo opremili številne naslovnice revij, vsebine prospektov in spletnih strani.

Izrez in aplikacija grafik iz samolepilnih folij

Iz raznobarvnih samolepilnih folij na za to prirejenem rezalniku računalniško izrežemo nalepke ali napise po vaših željah.
Folije lahko tudi potiskamo s posebnimi dolgoobstojnimi črnili na za to prirejenih tiskalnikih ter zatem nalepke izrežemo v poljubni obliki.

Tako izdelani napisi in grafike omogočajo dolgoletno obstojno aplikacijo tudi pri zunaj nameščenih elementih na objektih ali vozilih. Izrezane folije lahko apliciramo na razne materiale in izdelamo reklamne napise ali nalepke za:

 • table, transparente,
 • vozila ali kot avtografike,
 • sejemske napise,
 • označevalne napise za pisarne,
 • za aplikacijo na steno ali steklo,
 • za toplotno aplikacijo na tekstil.