Menu

Izdelki

Grafično oblikovanje in tisk.

Grafična priprava za tisk in namizno založništvo - DTP.
Naslovljena direktna pošta in E-marketing. Personalizacija dokumentov.

Strokovna priprava vsebin za objavo na spletu ali prenosnih medijih.
Personalizacija in naslavljanje dokumentov iz različnih baz podatkov. Strojno naslavljanje in kuvertiranje za pošiljanje po pošti.

Kongresne, sejemske in spremljajoče dejavnosti.

Spletne strani, interaktivne vsebine in aplikacije, e-knjige in digitalne publikacije.

Oblikovanje in priprava spletnih vsebin ter izdelava medijev s prezentacijami in interaktivnimi vsebinami.
Izdelava publikacij in knjig v digitalni obliki z možnostjo listanja strani. Izdelava spletnih strani.

Izrez grafik iz samolepilne folije, velikoformatni tisk, panoji, plakati in avtografike.

Oblikovanje in izdelava označevalnih in reklamnih tabel ter avtografik iz raznobarvnih folij ali printanih grafik.
Velikoformatni digitalni tisk plakatov, panojev in izdelava transparentov.
Izvlečna - Roll Up ali sestavljiva stojala za plakate in panoje (prodaja ali izposoja).

Fotografija.

Profesionalna studijska fotografija izdelkov, poslovnih prostorov, objektov ali prireditev. Študijska fotografija.
Strokovna obdelava in priprava posnetkov za objavo na vseh tiskanih ali digitalnih medijih.